мисија

У складу са визијом и циљевима Центра желимо:

  • Да обезбедимо ефикасан систем идентификације, планирања рада и праћења развоја сваког појединца у циљу да подстичемо децу да остварују свој максимални потенцијал у свим аспектима рада.
  • Да активно учествујемо и позитивно утичемо на развој целокупне личности ученика, наших полазника, да усклађено и балансирано развијају своје интелектуалне, емотивне и социјалне капацитете.
  • Да помогнемо да деца и млади развију своје способности, вештине и ставове који ће им бити важни у целокупном  процесу учења и сазнавања, како у школи, тако и у целоживотном процесу учења.
  • Да помогнемо деци имладима да се успешно усмере приликом избора средње школе, као и ка избору свог будућег занимања.
  • Да обезбедимо наставни план и програм који подстиче развој, а истовремено води рачуна о индивидуалним способностима и талентима сваког детета или младе особе.
  • Да обезбедимо програме који су подстицајни за учење деце и младих, као и могућност да се свако надарено дете или млада особа упозна и учи са другом надареном децом или младим особама.
  • Да континуирано радимо на прилагођавању, развијању и унапређивању наставе у циљу обезбеђивања адекватног садржаја и начина рада који су развојно подстицајни за даровите ученике.
  • Да обезбедимо едукацију родитеља о различитим аспектима развоја и образовања даровите деце, као и подршку у решавању проблемских ситуација које због дечијих специфичности могу настати.

Just another WordPress site on Loopia