ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Један од најважнијих избора у животу јесте управо пронаћи одговарајуће занимање.

Када говоримо о одабиру занимања веома је важно добро познавати себе, своја интересовања и способности, усмерити их на прави начин и пронаћи за себе међу мноштвом врло различитих занимања и професија управо оно где се захтеви које то занимање изискује поклапају са оним што ми можемо, желимо и чему тежимо. То уопште није лако нити једноставно!

Када се сабере све време које нам је на располагању, просечан човек у Србији проведе око 10 година свог живота у будном стању на послу!

Уколико не волимо свој посао, то може да се одрази и на остале аспекте нашег живота: снижава се наша толеранција и стрпљење односно сваки мањи непријатни догађај на послу или пак нека безначајна ситница може да доведе до стреса који даље чини да се осећамо бесно, повређено, незадовољно, уморно, исцрпљено и да чешће изостајемо са посла. Уколико нас свакодневно и веома често у току дана узнемиравају ситнице на послу онда су велики изгледи да ћемо се осећати лоше, да ће наше здравље трпети односно да ћемо бити склони да се чешће разбољевамо. Такође, наше незадовољство послом ће веома често утицати и на наше незадовољсто животом уопште. 

Уколико не волимо свој посао тешко ће нам бити да спознамо своје способности у пуној снази, јер се вероватно нећемо потрудити да их покажемо на свом послу због тога што нећемо бити мотивисани, што даље може знатно умањити наше самопоуздање. Такође, мањак самопоуздања се може веома често манифестовати и у нашем приватном животу, нарочито у избору партнера и односу са њим.

Професионална оријентација је уско повезана и са праћењем развоја и развијањем талената, уочавањем посебних способности и вештина и особина потребних за успешно бављење одређеним професијама. Управо из свих тих разлога овај процес у Центру спроводимо комбинацијом стручних радионица и батерије тестова за професионлано саветовање (састављене од упитника, тестова посебних способности, теста професионалног опредељења, теста личности).

 Тим стручњака – психолога – сарадника Центра на веома креативан и свеобухватан начин доприноси да у што већој мери помогне у избору уписа наредног степења школовања, као и избора занимања уопште. 

 Програм рада за професионалну оријентацију подразумева:

  1. Радионице у групама по узрастима 
  2. Батерије тестова  – /након завршених радионица приступа се  изради тестова за професионалну оријентацију/
  3. Анализу урађених тестова
  4. Интервју са родитељима и ученицима у циљу давања повратне информације и саветовања и усмеравања

Све појединости   као и формулар пријаве за процес професионалне оријентације можете наћи на сајту.

Just another WordPress site on Loopia