о нама

У склопу рада РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТЛЕНТЕ БЕОГРАД 2, организовано је ПСИХОЛОШКО САВЕТОВАЛИШТЕ за НАДАРЕНУ И ТАЛЕНТОВАНУ децу и њихове родитеље.

У 20 година рада Регионалног центра за таленте Београд 2, стечено је немерљиво искуство у раду са надареном и талентованом школском популацијом. Процесом идентификације обухваћено је преко 18000 ученика основних и средњих школа.

Тим ангажованих психолога са дугогодишњим искусвом у раду са надареном и талентованом популацијом у Центру, као и руководство Центра, у жељи да обезбеде максималне услове за рад са овом популацијом су припремили:

  • Програме за процес идентификције по узрасту,
  • Програме рада по узрасту,
  • Саветодавне радионице,
  • Едукативни материјал за децу и родитеље

Just another WordPress site on Loopia