Category Archives: Uncategorized

ПОРОДИЦА

Породица је изузетно важна у животу сваког детета, и нико више од родитеља нема толико информација о детету, његовим особинама, могућностима и његовом понашању.

Да би се на време идентификовала даровитост код детета и на тај начин искористили и развијали потенцијали детета у правом периоду развоја и на прави начин, потребно је започети што раније, још у предшколском периоду.       Сам процес идентификације и укључивање у интензиван подстицајни рад са дететом је најбоље спровести након првог разреда. Даровитој деци је много више потребна стимулативнија средина него просечној. С обзиром на то да она уче брже и лакше од просечне деце, потребан им је шири распон активности од уобичајеног.

ШТА ЈЕ ДАРОВИТОСТ

Даровитост је изузетно сложен феномен коме се с разлогом посвећује велика пажња у научним круговима јер управо напредак у различитим сферама живота, од уметности до техничких достигнућа, је постигнут као резултат рада изузетних и креативних људи, па је стога уколико желимо да унапредимо друштво најбоље улагати управо у развој даровитих. Први корак на том путу јесте идентификација истих.

ЕФИКАСНА ПОМОЋ

Да би родитељи ефикасније потпомогли развој деце, неопходно им је пружити стручну подршку путем различитих форми, као што су „школа за родитеље“, курсеви и семинари, трибине, предавања и дискусије.

ВРЕМЕ ПОЈАВЉИВАЊА ДАРОВИТОСТИ

Време појављивања даровитости је „критично“ време које, ако није искоришћено, може да инхибира потенцијале који се неће касније ни појавити или ће се појавити у значајно мањем степену. Зато је веома важно стварање повољних услова средине за развијање потенцијала у време њиховог појављивања.