ВРЕМЕ ПОЈАВЉИВАЊА ДАРОВИТОСТИ

Време појављивања даровитости је „критично“ време које, ако није искоришћено, може да инхибира потенцијале који се неће касније ни појавити или ће се појавити у значајно мањем степену. Зато је веома важно стварање повољних услова средине за развијање потенцијала у време њиховог појављивања.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *