ПОРОДИЦА

Породица је изузетно важна у животу сваког детета, и нико више од родитеља нема толико информација о детету, његовим особинама, могућностима и његовом понашању.

Да би се на време идентификовала даровитост код детета и на тај начин искористили и развијали потенцијали детета у правом периоду развоја и на прави начин, потребно је започети што раније, још у предшколском периоду.       Сам процес идентификације и укључивање у интензиван подстицајни рад са дететом је најбоље спровести након првог разреда. Даровитој деци је много више потребна стимулативнија средина него просечној. С обзиром на то да она уче брже и лакше од просечне деце, потребан им је шири распон активности од уобичајеног.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *