ШТА ЈЕ ДАРОВИТОСТ

Даровитост је изузетно сложен феномен коме се с разлогом посвећује велика пажња у научним круговима јер управо напредак у различитим сферама живота, од уметности до техничких достигнућа, је постигнут као резултат рада изузетних и креативних људи, па је стога уколико желимо да унапредимо друштво најбоље улагати управо у развој даровитих. Први корак на том путу јесте идентификација истих.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *